Governance

Het samenspel tussen raden van bestuur en raden van toezicht (raden van commissarissen) is van essentieel belang voor het goed functioneren van organisaties, in het bijzonder van complexe organisaties. De expertise van Alm-executive kan ingezet worden  voor begeleiding en advies bij complexe vragen rond strategie en kwaliteit maar ook voor enkele introductiegesprekken voor startende leden met nog beperkte ervaring met de zorg.

Excellent beoordelen en beslissen door RvT’s

Alm-executive biedt in samenwerking met Tau Resources thema-sessies aan onder de titel Focus op toezicht ’the next level’. De sessies duren drie uur en kunnen ook worden gecombineerd tot een leergang van vier sessies. De sessies richten zich op de praktijk: van “common sense” naar “common practice”. Meer weten: klik hier voor de digitale brochure en hier voor een artikel over een illustratief artikel over de positionering van de RvT. Interesse gekregen: neem dan contact op voor meer informatie via de contactpagina.

 

 

Wat kunt u verwachten?

Alm-executive biedt ondersteuning bij strategische besluitvorming vanuit besliskundige principes waarbij rekening wordt gehouden met valkuilen in het proces van besluitvorming zoals bekend vanuit de economie en de psychologie.

Alm-executive heeft bijzondere expertise bij vraagstukken rond kwaliteit van zorg. Bij spoedeisende vragen over de aanpak bij incidenten maar ook bij structurele beoordeling van kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van Raden van Toezicht.

 
Volg ons op Twitter en LinkedIn: 

Copyright © 2012 - 2024 Alm-executive | Website: FreelanceCreatief | Disclaimer