Coaching

Alm-executive coacht bestuurders, high potentials en professionals. Mensen helpen zich in hun werk te ontwikkelen.
Vanuit een positieve insteek. Op weg naar verwezenlijking van dromen en ambities. Gericht op het hoogste niveau. Klik om verder te lezen over de aanpak

First time bestuurders

Mensen die voor de eerste keer een eindverantwoordelijke (bestuurlijke) functie gaan vervullen wordt een interessant aanbod geboden. In maandelijkse sessies wordt gewerkt aan ontwikkeldoelen. De eigen werksituatie is inspiratiebron. Een goede start is juist in bestuurlijke functies het halve werk!

Ervaren bestuurders

Voor ervaren bestuurders bestaat de mogelijkheid van feedback gesprekken: een ervaren klankbord om kokerdenken te voorkomen en ruimte te vinden buiten de dagelijkse routines. Uiteraard kunnen hier ontwikkeldoelen uit volgen.

High potentials

High potentials die zicht willen krijgen op het eindverantwoordelijke niveau en zich persoonlijk willen ontwikkelen kunnen gebruik maken van een ontwikkelprogramma, startend vanuit de eigen sterktes en ambities.

Medisch specialisten

Medisch specialisten die zich willen bekwamen in bestuurlijke activiteiten kunnen op maat worden geholpen. Met ervaring als medisch specialist én als ziekenhuisbestuurder is Alm-executive oprichter Peter Razenberg in staat de twee werelden: de medische en de bestuurlijke met elkaar te verbinden.

 
Volg ons op Twitter en LinkedIn: 

Copyright © 2012 - 2024 Alm-executive | Website: FreelanceCreatief | Disclaimer