Consulting

Alm-executive is bij uitstek deskundig bij adviesvragen die betrekking hebben op besluitvorming rondom strategische onderwerpen. Aandacht voor de samenhang tussen kwaliteit van dienstverlening en samenwerking krijgt bijzondere aandacht tegen de achtergrond van goede bedrijfsvoering.

Wat kunt u verwachten?

Ik bied persoonlijke advisering aan bestuurders, programmadirecteuren en project verantwoordelijken. Diverse werkvormen worden toegepast om te komen tot een goed overzicht van de strategische keuzes, inclusief creatieve ‘out of the box’ oplossingen. Volgens onder meer besliskundige principes kan het traject van besluitvorming worden begeleid. Ik beschik over vijftien jaar ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder in zowel care als cure en ben auteur van een academisch proefschrift over oordeelsvorming gebaseerd op besliskundige principes.

 
Volg ons op Twitter en LinkedIn: 

Copyright © 2012 - 2024 Alm-executive | Website: FreelanceCreatief | Disclaimer